EvanjelickýŽalmy24,1

Žalmy 24:1

Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem, i to čo ju na­pĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem, i to čo ju na­pĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.
2 Lebo On založil ju na moriach a upev­nil ju na riekach.
3 Kto smie vstúpiť na vrch Hos­podinov? A kto sa po­staviť na Jeho svätom mies­te?

späť na Žalmy, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem i jej náp­lň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;

Evanjelický

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem, i to čo ju na­pĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.

Ekumenický

1 Dávidov žalm. Hos­podinovi pat­rí zem i to, čo ju na­pĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Bible21

1 Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyva­te­li –