EvanjelickýŽalmy22,6

Žalmy 22:6

K Tebe volávali a vy­slobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali za­han­bení.


Verš v kontexte

5 V Teba dúfali naši ot­covia, dúfali, a Ty si ich za­chraňoval.
6 K Tebe volávali a vy­slobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali za­han­bení.
7 Ja som však červ, a nie človek, po­tupa pre ľudí a ľudom opo­vr­hnutý.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Na teba kričali a boli vy­tr­hnutí; v teba dúfali a nehan­bili sa.

Evanjelický

6 K Tebe volávali a vy­slobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali za­han­bení.

Ekumenický

6 Volali k tebe, a boli za­chránení. Dúfali v teba, a neboli za­han­bení.

Bible21

6 K to­bě vo­la­li a býva­li zachráněni, doufali v tebe a ne­by­li zklamáni.