EvanjelickýŽalmy22,2

Žalmy 22:2

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môj­ho kriku!


Verš v kontexte

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev Jelenica ran­nej zory. Žalm Dávidov.
2 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môj­ho kriku!
3 Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa ne­ozývaš, aj v noci, ale ne­môžem sa utíšiť.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opus­til? ! Ďaleko sú od môj­ho spasenia slová môj­ho kriku.

Evanjelický

2 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môj­ho kriku!

Ekumenický

2 Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opus­til? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môj­ho kriku.

Bible21

2 Bože můj, Bože můj, pro­č jsi mě opustil? Proč jsi tak dale­ko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání?