EvanjelickýŽalmy19,12

Žalmy 19:12

Aj sluha Tvoj sa dáva nimi na­pomínať; kto ich za­chováva, má hoj­nú od­menu.


Verš v kontexte

11 vzác­nejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plás­tov.
12 Aj sluha Tvoj sa dáva nimi na­pomínať; kto ich za­chováva, má hoj­nú od­menu.
13 Kto si uvedomí po­blúdenia? Z ne­vedomých vín ma ospraved­lň!

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

12 Aj tvoj služob­ník je os­vecovaný nimi, a v ich za­chovávaní je veliká od­plata.

Evanjelický

12 Aj sluha Tvoj sa dáva nimi na­pomínať; kto ich za­chováva, má hoj­nú od­menu.

Ekumenický

12 Na­pomínajú aj tvoj­ho služob­níka; kto ich za­chováva, od­menu hoj­nú má.

Bible21

12 Poučením jsou pro tvého služebníka, v je­jich do­držování je hojná odpla­ta.