EvanjelickýŽalmy18,6

Žalmy 18:6

Ovinuli ma putá pod­svetia, osíd­la smr­ti za­stih­li ma.


Verš v kontexte

5 Ob­kľúčili ma putá smr­ti a prúdy záhuby ma predesili.
6 Ovinuli ma putá pod­svetia, osíd­la smr­ti za­stih­li ma.
7 V úz­kos­ti svojej som volal na Hos­podina, kričal som na svoj­ho Boha; zo svoj­ho chrámu počul hlas môj a môj krik pred Ním prenikol Mu k ušiam.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 boly ma obňaly po­v­razy ríše mŕt­vych; osíd­la smr­ti ma boly nadišly.

Evanjelický

6 Ovinuli ma putá pod­svetia, osíd­la smr­ti za­stih­li ma.

Ekumenický

6 Sties­nili ma pekel­né putá, nás­trahy smr­ti šli mi v ústrety.

Bible21

6 pro­va­zy hro­bu mě ovinuly, osidla smrti mě do­stih­la.