EvanjelickýŽalmy18,48

Žalmy 18:48

Boh, ktorý mi dožičil po­mstu a pod­manil mi národy,


Verš v kontexte

47 Hos­podin žije! Požeh­naná moja skala! Vy­výšený je Boh mojej spásy.
48 Boh, ktorý mi dožičil po­mstu a pod­manil mi národy,
49 ktorý ma zbavil môj­ho ne­priateľa, Ty si ma vy­výšil nad mojich od­por­cov, od násil­níka si ma vy­slobodil.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

48 Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.

Evanjelický

48 Boh, ktorý mi dožičil po­mstu a pod­manil mi národy,

Ekumenický

48 Bože, dožičil si mi po­mstu, pod­manil si mi národy.

Bible21

48 Bůh do­přává zadostiučinění, podmaňuje mi náro­dy,