EvanjelickýŽalmy18,46

Žalmy 18:46

Cudzin­ci väd­nú strachom a s chvením vy­chodia zo svojich zám­kov.


Verš v kontexte

45 Na slovo ma po­slúchajú, cudzin­ci mi po­chlebujú.
46 Cudzin­ci väd­nú strachom a s chvením vy­chodia zo svojich zám­kov.
47 Hos­podin žije! Požeh­naná moja skala! Vy­výšený je Boh mojej spásy.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

46 synovia cudzieho národa vädnú ­strachom a trasúci sa pri­chádzajú zo svojich za­vrených miest.

Evanjelický

46 Cudzin­ci väd­nú strachom a s chvením vy­chodia zo svojich zám­kov.

Ekumenický

46 Cudzin­ci ochab­nú a vy­tratia sa zo svojich bášt.

Bible21

46 Cizáci pře­de mnou už se hroutí, vrávorají ven ze svých nor!