EvanjelickýŽalmy18,18

Žalmy 18:18

Pred mojím moc­ným ne­priateľom za­chránil ma a pred mojimi ne­praj­ník­mi, keď boli sil­nejší ako ja.


Verš v kontexte

17 Z výsos­ti siahol, uchopil ma a vy­tiahol z veľkých vôd.
18 Pred mojím moc­ným ne­priateľom za­chránil ma a pred mojimi ne­praj­ník­mi, keď boli sil­nejší ako ja.
19 Pre­pad­li ma v čase môj­ho trápenia, ale Hos­podin bol mi oporou.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

18 Vy­tr­hol ma z moci môjho sil­ného ne­priateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pre­tože boli moc­nejší ako ja.

Evanjelický

18 Pred mojím moc­ným ne­priateľom za­chránil ma a pred mojimi ne­praj­ník­mi, keď boli sil­nejší ako ja.

Ekumenický

18 Za­chránil ma pred moc­ným ne­priateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli sil­nejší než ja.

Bible21

18 vy­rval mě mo­cné­mu nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl.