EvanjelickýŽalmy17,8

Žalmy 17:8

Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel


Verš v kontexte

7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.
8 Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel
9 pred bez­božník­mi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi ne­priateľmi, čo ma dych­tivo ob­kľučujú!

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel

Evanjelický

8 Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel

Ekumenický

8 Chráň ma ako zrenicu oka! Skry ma v tôni svojich krídel

Bible21

8 Jak zří­telnici oka mě opatruj, ve stínu tvých kří­del kéž úkryt nalez­nu