EvanjelickýŽalmy17,2

Žalmy 17:2

Od Teba nech vy­j­de súd o mne, nech Tvoje oči vidia, čo je správ­ne.


Verš v kontexte

1 Dávidova mod­lit­ba. Čuj, Hos­podine, spravod­livú vec! Po­zoruj môj nárek! Na­slúchaj mojej mod­lit­be z úst, ktoré ne­klamú!
2 Od Teba nech vy­j­de súd o mne, nech Tvoje oči vidia, čo je správ­ne.
3 Pre­skúmal si mi srd­ce, pre­hliadol ma v noci, pre­skúšal si ma, no nič nenachádzaš; zau­mienil som si, že sa moje ús­ta ne­preh­rešia.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

2 Môj súd nech vy­j­de zp­red tvojej tvári; nech hľadia tvoje oči na úp­rim­nosť.

Evanjelický

2 Od Teba nech vy­j­de súd o mne, nech Tvoje oči vidia, čo je správ­ne.

Ekumenický

2 Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.

Bible21

2 Od tebe samého ať vy­jde můj soud, tvé oči na právo ať do­hlédnou!