EvanjelickýŽalmy17,12

Žalmy 17:12

Podobajú sa levovi, čo by chcel tr­hať; levíčaťu, čo sedí v ú­krytoch.


Verš v kontexte

11 Stopujú nás, teraz nás ob­kľučujú; oči si upierajú, aby nás zrazili k zemi.
12 Podobajú sa levovi, čo by chcel tr­hať; levíčaťu, čo sedí v ú­krytoch.
13 Po­vs­taň, ó Hos­podine, predíď ho a zraz! Svojím mečom za­chráň mi život pred bez­božníkom

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

12 Každý z nich je podob­ný ľvovi, ktorý práh­ne, aby roz­tr­hal, a ľvíčaťu, ktoré sedí v ú­kryte čihajúc.

Evanjelický

12 Podobajú sa levovi, čo by chcel tr­hať; levíčaťu, čo sedí v ú­krytoch.

Ekumenický

12 ako lev, keď chce roz­tr­hať korisť, ako levíča, ktoré strieh­ne v úkryte.

Bible21

12 Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši.