EvanjelickýŽalmy17,10

Žalmy 17:10

Svoje srd­ce bez­cit­ne uzav­reli; ich ús­ta pyšne hovoria.


Verš v kontexte

9 pred bez­božník­mi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi ne­priateľmi, čo ma dych­tivo ob­kľučujú!
10 Svoje srd­ce bez­cit­ne uzav­reli; ich ús­ta pyšne hovoria.
11 Stopujú nás, teraz nás ob­kľučujú; oči si upierajú, aby nás zrazili k zemi.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Za­vreli svoje ­srd­ce tukom; svojimi ús­ty hovoria pyšne.

Evanjelický

10 Svoje srd­ce bez­cit­ne uzav­reli; ich ús­ta pyšne hovoria.

Ekumenický

10 Srd­ce im ob­rást­lo tukom, ich ús­ta hovoria po­výšene.

Bible21

10 Svým vlastním tu­kem zarostli, svými ús­ty zpupně mlu­vi­li.