EvanjelickýŽalmy16,4

Žalmy 16:4

Mnohé sú boles­ti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; kr­vavé obete im ne­prinesiem a ne­vez­mem ich mená na pery.


Verš v kontexte

3 Vo svätých, čo sú v krajine, a v sláv­nych mávam všet­ku záľubu.
4 Mnohé sú boles­ti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; kr­vavé obete im ne­prinesiem a ne­vez­mem ich mená na pery.
5 Hos­podin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi za­ručuješ môj podiel.

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 Rozm­nožia sa boles­ti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu. Ne­vylejem ich liatej obeti z krvi ani nevezmem ich mien na svoje rty.

Evanjelický

4 Mnohé sú boles­ti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; kr­vavé obete im ne­prinesiem a ne­vez­mem ich mená na pery.

Ekumenický

4 Množia sa út­rapy tých, čo bežia k iným bohom; ne­prinesiem im kr­vavú obetu, ich mená ani na pery ne­vez­mem.

Bible21

4 Kdo ale za cizí­mi bohy spěchají, ti jen roz­množují svá trápení! Nezúčastním se je­jich krvavé úlitby, nevstoupí je­jich jméno na mé rty!