EvanjelickýŽalmy150

Žalmy

Záverečné Haleluja1 Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho moc­nej ob­lohe!
2 Chváľte Ho pre Jeho hr­din­ské skut­ky, chváľte Ho pre Jeho ne­smier­nu veľkosť!
3 Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho har­fou, citarou!
4 Chváľte Ho bub­nom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou!
5 Chváľte Ho hlas­ným cim­balom! Chváľte Ho zvučným cim­balom!
6 Všet­ko, čo dýcha, nech chváli Hos­podina! Haleluja!

EvanjelickýŽalmy150