EvanjelickýŽalmy145,9

Žalmy 145:9

Hos­podin je dob­rotivý ku všet­kým, Jeho milo­sr­den­stvo sa rozp­res­tiera nad všet­ko Jeho stvorenie.


Verš v kontexte

8 Ľútos­tivý a milo­sr­d­ný je Hos­podin, zhovievavý a veľký v milos­ti.
9 Hos­podin je dob­rotivý ku všet­kým, Jeho milo­sr­den­stvo sa rozp­res­tiera nad všet­ko Jeho stvorenie.
10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.

Evanjelický

9 Hos­podin je dob­rotivý ku všet­kým, Jeho milo­sr­den­stvo sa rozp­res­tiera nad všet­ko Jeho stvorenie.

Ekumenický

9 Hos­podin je dob­rotivý voči všet­kým, zľutúva sa nad všet­kými stvoreniami. (jod)

Bible21

9 Ke všem je dob­ro­tivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!“