EvanjelickýŽalmy145,4

Žalmy 145:4

Nech po­kolenie po­koleniu vy­chvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje moc­né skut­ky.


Verš v kontexte

3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.
4 Nech po­kolenie po­koleniu vy­chvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje moc­né skut­ky.
5 Chcem uvažovať o nád­here Tvojej sláv­nej veleby, o Tvojich pred­iv­ných činoch.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.

Evanjelický

4 Nech po­kolenie po­koleniu vy­chvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje moc­né skut­ky.

Ekumenický

4 Po­kolenie po­koleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hr­din­ské skut­ky. (hé)

Bible21

4 Ať všech­na poko­lení tvé skutky opěvují, tvé mo­cné či­ny ať zvěs­tují.