EvanjelickýŽalmy145,15

Žalmy 145:15

Na Teba sa upínajú oči všet­kých a Ty im dávaš po­krm v pravý čas.


Verš v kontexte

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a po­z­dvihuje všet­kých skľúčených.
15 Na Teba sa upínajú oči všet­kých a Ty im dávaš po­krm v pravý čas.
16 Ot­váraš svoju ruku a všet­ko živé sýtiš s ochotou.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

15 Oči všet­kých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich po­krm na jeho čas.

Evanjelický

15 Na Teba sa upínajú oči všet­kých a Ty im dávaš po­krm v pravý čas.

Ekumenický

15 Na teba sa upierajú oči všet­kých, ty im dávaš po­krm v pravý čas. (pé)

Bible21

15 Oči všech k to­bě vzhlížejí, abys je kr­mil v ča­se po­tře­by.