EvanjelickýŽalmy140,13

Žalmy 140:13

Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho a chudob­ným do­pomôže k právu.


Verš v kontexte

12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine; násil­níka nech stíha nešťas­tie, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho a chudob­ným do­pomôže k právu.
14 Len spravod­liví budú oslavovať Tvoje meno, úp­rim­ní budú pre­bývať pred Tvojou tvárou.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

13 Viem, že Hos­podin vy­koná pravotu bied­neho a súd chudob­ných.

Evanjelický

13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho a chudob­ným do­pomôže k právu.

Ekumenický

13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.

Bible21

13 Vím to, že Hos­po­din hájí chudákya že pro­sadí právo ubo­hých.