EvanjelickýŽalmy132,14

Žalmy 132:14

Toto mi bude mies­tom od­počin­ku naveky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.


Verš v kontexte

13 Lebo Hos­podin si vy­volil Si­on, želal si ho za príbytok:
14 Toto mi bude mies­tom od­počin­ku naveky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.
15 Bohato požeh­nám jeho po­krm, jeho chudob­ných na­sýtim chlebom.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

14 Toto bude miestom môj­ho od­počinutia až na veky; tu budem bývať, lebo oň si žiadam.

Evanjelický

14 Toto mi bude mies­tom od­počin­ku naveky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.

Ekumenický

14 Toto bude mies­to môj­ho od­počin­ku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.

Bible21

14 „Z­de je mé spoči­nutí na věčné věky, zde budu pře­bývat, jak toužil jsem!