EvanjelickýŽalmy130,2

Žalmy 130:2

Pane, počuj môj hlas; nech po­zorujú Tvoje uši hlas môj­ho úpenia!


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Z hl­bokos­ti volám k Tebe, Hos­podine,
2 Pane, počuj môj hlas; nech po­zorujú Tvoje uši hlas môj­ho úpenia!
3 Ak budeš počítať ne­právos­ti, Hos­podine, Pane, kto ob­stojí?

späť na Žalmy, 130

Príbuzné preklady Roháček

2 Pane, počuj môj hlas! Nech po­zorujú tvoje uši na hlas mojich po­kor­ných prosieb!

Evanjelický

2 Pane, počuj môj hlas; nech po­zorujú Tvoje uši hlas môj­ho úpenia!

Ekumenický

2 Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje hlas môj­ho vzdychania.

Bible21

2 Pane můj, pro­sím vy­s­lyš mě, k mým prosbám na­kloň uši své!