EvanjelickýŽalmy130,1

Žalmy 130:1

Pút­nic­ká pieseň. Z hl­bokos­ti volám k Tebe, Hos­podine,


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Z hl­bokos­ti volám k Tebe, Hos­podine,
2 Pane, počuj môj hlas; nech po­zorujú Tvoje uši hlas môj­ho úpenia!
3 Ak budeš počítať ne­právos­ti, Hos­podine, Pane, kto ob­stojí?

späť na Žalmy, 130

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Z hl­bín volám na teba, Hos­podine.

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. Z hl­bokos­ti volám k Tebe, Hos­podine,

Ekumenický

1 Pút­nic­ká pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hos­podin.

Bible21

1 Poutní píseň. Z hlu­bin, Hos­po­di­ne, vo­lám tě,