EvanjelickýŽalmy126,6

Žalmy 126:6

Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.


Verš v kontexte

4 Zmeň údel náš, Hos­podine, ako po­toky v Negebe!
5 Tí, ktorí so sl­zami roz­sievajú, žať budú s plesaním.
6 Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

6 Ta ide po­maly a plače ten, kto roz­sieva semeno, ale po­tom istotne prij­de s plesaním ne­súc svoje snopy.

Evanjelický

6 Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

Ekumenický

6 S plačom vy­chádza ten, čo roz­sieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.

Bible21

6 Ten, který s pláčem vychází, aby draho­cenné símě rozhodil, ten se s jáso­tem jednou navrátí, aby své snopy shro­máž­dil.