EvanjelickýŽalmy126,4

Žalmy 126:4

Zmeň údel náš, Hos­podine, ako po­toky v Negebe!


Verš v kontexte

3 Veľké veci urobil s nami Hos­podin, pre­to sme sa radovali.
4 Zmeň údel náš, Hos­podine, ako po­toky v Negebe!
5 Tí, ktorí so sl­zami roz­sievajú, žať budú s plesaním.

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

4 Na­vráť, Hos­podine, našich zajatých ako po­toky na juhu.

Evanjelický

4 Zmeň údel náš, Hos­podine, ako po­toky v Negebe!

Ekumenický

4 Zmeň náš údel, Hos­podin, ako riečis­ká v Negeve!

Bible21

4 Navrať nás, Hos­po­di­ne, z naše­ho zajetí, jako když na pouš­ti vy­trysknou po­toky!