EvanjelickýŽalmy126,3

Žalmy 126:3

Veľké veci urobil s nami Hos­podin, pre­to sme sa radovali.


Verš v kontexte

2 Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi po­han­mi: Veľké veci urobil s nimi Hos­podin!
3 Veľké veci urobil s nami Hos­podin, pre­to sme sa radovali.
4 Zmeň údel náš, Hos­podine, ako po­toky v Negebe!

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

3 Áno, Hos­podin učinil s nami veľké veci, a pre­to sme sa radovali.

Evanjelický

3 Veľké veci urobil s nami Hos­podin, pre­to sme sa radovali.

Ekumenický

3 Hos­podin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa.

Bible21

3 Ve­liké věci nám uči­nil Hospodin, naplnilo nás ve­se­lí.