EvanjelickýŽalmy123,2

Žalmy 123:2

Hľa, ako oči služob­níkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služob­nice na ruku jej panej, tak naše oči hľadia na Hos­podina, nášho Boha, kým sa nad nami ne­zmiluje.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. K Tebe po­z­dvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach.
2 Hľa, ako oči služob­níkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služob­nice na ruku jej panej, tak naše oči hľadia na Hos­podina, nášho Boha, kým sa nad nami ne­zmiluje.
3 Zmiluj sa Hos­podine, zmiluj sa nad na­mi! Lebo sme pre­sýtení opo­vr­hnutím.

späť na Žalmy, 123

Príbuzné preklady Roháček

2 Hľa, jako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči diev­ky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, našeho Boha, do­kiaľ sa ne­zmiluje nad na­mi.

Evanjelický

2 Hľa, ako oči služob­níkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služob­nice na ruku jej panej, tak naše oči hľadia na Hos­podina, nášho Boha, kým sa nad nami ne­zmiluje.

Ekumenický

2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.

Bible21

2 Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, vzhlížíme: Kéž už se nad ná­mi smi­lu­je!