EvanjelickýŽalmy123,1

Žalmy 123:1

Pút­nic­ká pieseň. K Tebe po­z­dvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. K Tebe po­z­dvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach.
2 Hľa, ako oči služob­níkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služob­nice na ruku jej panej, tak naše oči hľadia na Hos­podina, nášho Boha, kým sa nad nami ne­zmiluje.
3 Zmiluj sa Hos­podine, zmiluj sa nad na­mi! Lebo sme pre­sýtení opo­vr­hnutím.

späť na Žalmy, 123

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. K tebe po­z­dvihujem svoje oči, ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach!

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. K Tebe po­z­dvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach.

Ekumenický

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.

Bible21

1 Poutní píseň. K to­bě své oči obracím, k to­bě, jenž trůníš v ne­besích!