EvanjelickýŽalmy118,24

Žalmy 118:24

Toto je deň, ktorý učinil Hos­podin: jasaj­me a raduj­me sa v ňom!


Verš v kontexte

23 Po­chádza to od Hos­podina, je to div v našich očiach.
24 Toto je deň, ktorý učinil Hos­podin: jasaj­me a raduj­me sa v ňom!
25 Ó Hos­podine, po­máhaj! Ó Hos­podine, pop­raj zdaru!

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

24 Toto je deň, k­torý učinil Hos­podin; plesaj­me a raduj­me sa v ňom!

Evanjelický

24 Toto je deň, ktorý učinil Hos­podin: jasaj­me a raduj­me sa v ňom!

Ekumenický

24 Toto je deň, ktorý urobil Hos­podin, plesaj­me a raduj­me sa v ňom!

Bible21

24 Co se dnes stalo, uči­nil Hospodin, pojďme se z toho ra­dovat a ve­se­lit!