EvanjelickýŽalmy116,7

Žalmy 116:7

Vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin s tebou dob­re naložil.


Verš v kontexte

6 Hos­podin je strážcom pros­tých, slabý som bol - po­mohol mi.
7 Vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin s tebou dob­re naložil.
8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, oči od sĺz a nohy od pádu.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

7 Na­vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin ti učinil dob­ro­denie.

Evanjelický

7 Vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin s tebou dob­re naložil.

Ekumenický

7 Upokoj sa, moja duša, lebo Hos­podin ti dob­re urobil.

Bible21

7 Znovu odpočívej, duše má, Hospodin ti dob­ro­diní pro­kázal!