EvanjelickýŽalmy116,6

Žalmy 116:6

Hos­podin je strážcom pros­tých, slabý som bol - po­mohol mi.


Verš v kontexte

5 Milos­tivý je Hos­podin a spravod­livý, náš Boh sa zľutováva.
6 Hos­podin je strážcom pros­tých, slabý som bol - po­mohol mi.
7 Vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin s tebou dob­re naložil.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

6 Hos­podin os­tríha pros­tých. Bol som zbiedený, a po­mohol mi.

Evanjelický

6 Hos­podin je strážcom pros­tých, slabý som bol - po­mohol mi.

Ekumenický

6 Hos­podin chráni bez­bran­ných, bol som bez­moc­ný a po­mohol mi.

Bible21

6 Hos­po­din chrání pro­sťáčky – byl jsem zoufalý a on mě za­chránil!