EvanjelickýŽalmy116,10

Žalmy 116:10

Veril som, pre­to som hovoril: Som veľmi po­korený!


Verš v kontexte

9 Pred Hos­podinom budem chodiť v krajinách života.
10 Veril som, pre­to som hovoril: Som veľmi po­korený!
11 Vo svojej skľúčenos­ti som po­vedal: Každý človek je klamár!

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

10 Uveril som, pre­to som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.

Evanjelický

10 Veril som, pre­to som hovoril: Som veľmi po­korený!

Ekumenický

10 Uveril som, pre­to hovorím: Bol som veľmi po­korený.

Bible21

10 Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když mě svíral hroz­ný žal.