EvanjelickýŽalmy115,16

Žalmy 115:16

Nebesá sú nebesami Hos­podinovými, zem dal synom ľud­ským.


Verš v kontexte

15 Ste požeh­naní Hos­podina, Stvoriteľa neba i zeme.
16 Nebesá sú nebesami Hos­podinovými, zem dal synom ľud­ským.
17 Mŕt­vi nech­vália Hos­podina, ani ni­kto z tých, čo zo­stupujú do mies­ta umĺk­nutia,

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

16 Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.

Evanjelický

16 Nebesá sú nebesami Hos­podinovými, zem dal synom ľud­ským.

Ekumenický

16 Nebesia pat­ria Hos­podinovi, zem dal ľuďom.

Bible21

16 Hos­po­di­nu patří nej­vyšší nebesa, zemi však li­dem da­roval!