EvanjelickýŽalmy114,5

Žalmy 114:5

Čo ti je, more, že si utekalo? Čo, Jor­dán, že si sa späť ob­rátil?


Verš v kontexte

4 vr­chy po­skakovali ako barany, pahor­ky ako jahňatá.
5 Čo ti je, more, že si utekalo? Čo, Jor­dán, že si sa späť ob­rátil?
6 Vr­chy, prečo ste po­skakovali ako barany? A pahor­ky ako jahňatá?

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

5 Čo ti bolo, more, že si utekalo? Jor­dán, že si sa ob­rátil naz­pät?

Evanjelický

5 Čo ti je, more, že si utekalo? Čo, Jor­dán, že si sa späť ob­rátil?

Ekumenický

5 Čo ti je, more, že si ušlo, a tebe, Jor­dán, že si ustúpil?

Bible21

5 Pro­čpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, ob­rá­til na­zpá­tek?