EvanjelickýŽalmy112,5

Žalmy 112:5

Dob­re je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.


Verš v kontexte

4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.
5 Dob­re je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.
6 Lebo sa ni­kdy ne­sk­láti; v pamäti večnej bude spravod­livý.

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

5 Dob­rý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci ­spraved­livým súdom),

Evanjelický

5 Dob­re je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.

Ekumenický

5 Dob­rý je ten, čo sa zľutúva, požičiava (jod) a spravuje veci roz­vážne, (kaf)

Bible21

5 Dobře je člověku, jenž sou­citně půjčuje, své záleži­tosti sprave­dlivě spravuje.