EvanjelickýŽalmy112,4

Žalmy 112:4

Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.


Verš v kontexte

3 Hoj­nosť a bohat­stvo sú v jeho dome a jeho spravod­livosť tr­vá naveky.
4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.
5 Dob­re je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

4 Vzíde vo tme svet­lo priamym. Milos­tivý je, ľútos­tivý a spraved­livý.

Evanjelický

4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.

Ekumenický

4 Úp­rim­ným za­svit­ne svet­lo v tme, (chét) veď Boh je milos­tivý, milo­sr­d­ný a spravod­livý. (tét)

Bible21

4 Vy­chází ve tmách svět­lo poctivým, spravedlivý je, mi­lostivý a sou­citný!