EvanjelickýŽalmy112,3

Žalmy 112:3

Hoj­nosť a bohat­stvo sú v jeho dome a jeho spravod­livosť tr­vá naveky.


Verš v kontexte

2 Mohut­né bude jeho po­tom­stvo na zemi a statočných rod bude požeh­naný.
3 Hoj­nosť a bohat­stvo sú v jeho dome a jeho spravod­livosť tr­vá naveky.
4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

3 Hoj­nosť a bohat­stvo v jeho dome, a jeho spraved­livosť stojí na večnosť.

Evanjelický

3 Hoj­nosť a bohat­stvo sú v jeho dome a jeho spravod­livosť tr­vá naveky.

Ekumenický

3 Hoj­nosť a bohat­stvo je v jeho dome, (váv) jeho spravod­livosť tr­vá navždy. (zajin)

Bible21

3 V jeho do­mě je vzácné bohatství, jeho sprave­dlnost navž­dy ob­sto­jí.