EvanjelickýŽalmy110,5

Žalmy 110:5

Pán Ti je po pravici; v deň svoj­ho hnevu kráľov ro­zdr­ví.


Verš v kontexte

4 Hos­podin pri­sahal a ne­oľutuje: Ty naveky si kňazom na spôsob Mel­chisedeka.
5 Pán Ti je po pravici; v deň svoj­ho hnevu kráľov ro­zdr­ví.
6 On bude súdiť medzi národ­mi a plno bude mŕt­vol; ro­zdr­ví hlavy na šírom poli.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.

Evanjelický

5 Pán Ti je po pravici; v deň svoj­ho hnevu kráľov ro­zdr­ví.

Ekumenický

5 Pán je po tvojej pravici; v deň svoj­ho hnevu ro­zdr­ví kráľov.

Bible21

5 Pán bude po tvé pravici; až při­jde jeho hněv, králové bu­dou sraženi!