EvanjelickýŽalmy109,14

Žalmy 109:14

Buď vina jeho ot­cov v pamäti u Hos­podina, hriech jeho mat­ky nech nie je zo­tretý;


Verš v kontexte

13 Buď vy­plienené jeho po­tom­stvo, ich meno vy­treté už v druhom kolene.
14 Buď vina jeho ot­cov v pamäti u Hos­podina, hriech jeho mat­ky nech nie je zo­tretý;
15 nech sú stále pred Hos­podinom, ich pamiat­ku nech vy­hladí aj zo zeme,

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

14 Nech sa pamätá na ne­právosť jeho ot­cov pred Hos­podinom, a hriech jeho matere nech nie je vy­hladený!

Evanjelický

14 Buď vina jeho ot­cov v pamäti u Hos­podina, hriech jeho mat­ky nech nie je zo­tretý;

Ekumenický

14 Nech sa vina jeho ot­cov pri­pomína Hos­podinovi, hriech jeho mat­ky nech nie je vy­mazaný.

Bible21

14 Ať na vinu jeho předků Hos­po­din pamatuje, hřích jeho matky ať není za­hlazen!