EvanjelickýŽalmy106,36

Žalmy 106:36

Ba aj ich mod­lám slúžili, a tie sa im stali osíd­lom;


Verš v kontexte

35 lebo sa po­miešali s po­han­mi a priučili sa ich skut­kom.
36 Ba aj ich mod­lám slúžili, a tie sa im stali osíd­lom;
37 aj svojich synov obetovali, i svoje dcéry démonom,

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

36 a slúžili ich mod­lám, ktoré sa im staly osíd­lom.

Evanjelický

36 Ba aj ich mod­lám slúžili, a tie sa im stali osíd­lom;

Ekumenický

36 slúžili aj ich mod­lám, tie sa im stali osíd­lom;

Bible21

36 Za­ča­li uctívat je­jich modly, do je­jich pasti se za­pletli.