EvanjelickýŽalmy106,14

Žalmy 106:14

Zmoc­nila sa ich vášeň v púšti, ba po­kúšali Boha v pu­statine.


Verš v kontexte

13 Čo­skoro za­bud­li na Jeho skut­ky a nečakali na Jeho radu.
14 Zmoc­nila sa ich vášeň v púšti, ba po­kúšali Boha v pu­statine.
15 Dal im, čo si žiadali, po­slal však na nich chrad­nutie.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.

Evanjelický

14 Zmoc­nila sa ich vášeň v púšti, ba po­kúšali Boha v pu­statine.

Ekumenický

14 Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.

Bible21

14 Pro­pad­li lačnosti v oné poušti, Boha pokouše­li v pustině.