EvanjelickýŽalmy105,7

Žalmy 105:7

On, Hos­podin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.


Verš v kontexte

6 vy, po­tom­stvo Ab­raháma, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vy­volení!
7 On, Hos­podin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.
8 Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vy­dal pre tisíc rodov príkazom;

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.

Evanjelický

7 On, Hos­podin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.

Ekumenický

7 On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.

Bible21

7 On je Hos­po­din, Bůh náš, celá zem jeho sou­du pod­léhá!