EvanjelickýŽalmy105,13

Žalmy 105:13

keď tiah­li od národa k národu, z jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,


Verš v kontexte

12 Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕs­točka len, a k tomu cudzí v nej,
13 keď tiah­li od národa k národu, z jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,
14 ni­komu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich po­tres­tal:

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

13 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.

Evanjelický

13 keď tiah­li od národa k národu, z jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Ekumenický

13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,

Bible21

13 Z náro­du do náro­du když bloudili, od jedno­ho k jiné­mu králov­ství,