EvanjelickýŽalmy10,10

Žalmy 10:10

Schúlený krčí sa a húf nešťast­níkov padá do jeho moci.


Verš v kontexte

9 V ú­kryte číha ako lev vo svojej húšti; číha, aby bied­neho sch­vátil; chudáka sa zmoc­ní, keď ho stiah­ne do svojej siete.
10 Schúlený krčí sa a húf nešťast­níkov padá do jeho moci.
11 Húta si v srd­ci: Boh už za­budol; skrýva si tvár, ni­kdy to ne­uvidí.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Čupí a krčí sa, a pad­ne do jeho moci množs­tvo bied­nych.

Evanjelický

10 Schúlený krčí sa a húf nešťast­níkov padá do jeho moci.

Ekumenický

10 Plazí sa a krčí, nešťast­níci padajú do jeho pazúrov.

Bible21

10 K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod je­jich mo­cí klesá bez­branný,