EvanjelickýŽalmy10,1

Žalmy 10:1

Ó Hos­podine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?


Verš v kontexte

1 Ó Hos­podine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?
2 Bez­božný v pýche trápi bied­neho. Nech sa chytia v ú­kladoch, ktoré vy­mys­leli.
3 Lebo sa honosí bez­božník svojimi chúťkami a lakomec sa rúha, po­hŕdajuc Hos­podinom.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Prečo, ó, Hos­podine, stojíš zďaleka? P­rečo sa skrývaš v časoch súženia?

Evanjelický

1 Ó Hos­podine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Ekumenický

1 Hos­podin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?

Bible21

1 Pro­č jsi, Hos­po­di­ne, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení?