EvanjelickýZachariáš8,14

Zachariáš 8:14

Lebo tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Ako som za­mýšľal zle na­kladať s vami, keď ma vaši ot­covia hnevali - hovorí Hos­podin moc­nos­tí - a nezľutoval som sa,


Verš v kontexte

13 Dom Júdov a dom Iz­raela: boli ste kliat­bou medzi národ­mi, ale teraz vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky. 14 Lebo tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Ako som za­mýšľal zle na­kladať s vami, keď ma vaši ot­covia hnevali - hovorí Hos­podin moc­nos­tí - a nezľutoval som sa, 15 tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som,

Evanjelický

14 Lebo tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Ako som za­mýšľal zle na­kladať s vami, keď ma vaši ot­covia hnevali - hovorí Hos­podin moc­nos­tí - a nezľutoval som sa,

Ekumenický

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ako som za­mýšľal robiť vám zle, keď ma vaši ot­covia hnevali — hovorí Hos­podin zá­stupov —, a nezľutoval som sa,

Bible21

14 Tak praví Hos­po­din zástupů: Jako jsem se roz­ho­dl naložit s vá­mi zle, když mě vaši ot­cové rozhněva­li, a nes­li­toval jsem se, praví Hos­po­din zástupů,