EvanjelickýZachariáš8,13

Zachariáš 8:13

Dom Júdov a dom Iz­raela: boli ste kliat­bou medzi národ­mi, ale teraz vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky.


Verš v kontexte

12 Lebo budem rozo­sievať po­koj; vinič vy­dá svoje ovocie, zem vy­dá svoju úrodu a nebesá vy­dajú svoju rosu; to všet­ko dám do vlast­níc­tva zvyšku toh­to ľudu. 13 Dom Júdov a dom Iz­raela: boli ste kliat­bou medzi národ­mi, ale teraz vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky. 14 Lebo tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Ako som za­mýšľal zle na­kladať s vami, keď ma vaši ot­covia hnevali - hovorí Hos­podin moc­nos­tí - a nezľutoval som sa,

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky!

Evanjelický

13 Dom Júdov a dom Iz­raela: boli ste kliat­bou medzi národ­mi, ale teraz vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky.

Ekumenický

13 Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky!

Bible21

13 Jako jste byli mezi náro­dy klet­bou, dome jud­ský a dome iz­rael­ský, tak také bu­dete požeh­náním, až vás za­chráním. Ne­boj­te se a vzchop­te se!