EvanjelickýZachariáš14,11

Zachariáš 14:11

Budú v ňom bývať; voj­novej kliat­by viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bez­pečí.


Verš v kontexte

10 Celá zem sa pre­mení na rovinu od Geby po Rimón na juh od Jeruzalema. No Jeruzalem bude vy­výšený a ostane na svojom mies­te od brány Ben­jamín­skej až po mies­to Pr­vot­nej brány, po Rožnú bránu a od veže Chananeél až po Kráľov­ské lisy. 11 Budú v ňom bývať; voj­novej kliat­by viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bez­pečí. 12 Túto ranu zošle Hos­podin na všet­ky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalemu: Telo im bude od­hnívať, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú za­hnívať v jam­kách a jazyk im zhnije v ús­tach.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliat­by, a Jeruzalem bude bývať bez­pečne.

Evanjelický

11 Budú v ňom bývať; voj­novej kliat­by viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bez­pečí.

Ekumenický

11 Budú v ňom bývať a nezasiah­ne ho voj­nová kliat­ba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.

Bible21

11 Je­ruzalém bude obyd­len a už nikdy ne­pro­padne klat­bě; bude se v něm byd­let bez­pečně.