EvanjelickýZachariáš14,1

Zachariáš 14:1

Hľa, pri­chádza deň Hos­podinov, a korisť tebe odňatá bude roz­delená upro­stred teba.


Verš v kontexte

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinov, a korisť tebe odňatá bude roz­delená upro­stred teba. 2 Vtedy zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja; mes­to bude dobyté, domy vy­plienené a ženy zhanobené. Polo­vica mes­ta vy­j­de do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vy­hladený z mes­ta. 3 Lebo Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinovi, a roz­delená bude tvoja korisť v tvojom strede.

Evanjelický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinov, a korisť tebe odňatá bude roz­delená upro­stred teba.

Ekumenický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.

Bible21

1 Hle, při­chází Hos­po­dinův den! Tvůj majetek padne za kořist pří­mo ve tvých zdech.