EvanjelickýZachariáš1,3

Zachariáš 1:3

Po­vedz im teda: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Vráťte sa ku mne - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a ja sa na­vrátim k vám - vraví Hos­podin moc­nos­tí.


Verš v kontexte

2 Hos­podin sa veľmi roz­hneval na vašich ot­cov. 3 Po­vedz im teda: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Vráťte sa ku mne - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a ja sa na­vrátim k vám - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ktorým pr­vší proroci pri­volávali: Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Od­vráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov! Ale oni ne­počúvali, ani ned­bali na mňa - znie výrok Hos­podinov.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Na­vráťte sa ku mne, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

3 Po­vedz im teda: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Vráťte sa ku mne - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a ja sa na­vrátim k vám - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

3 Po­vedz im teda: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a ja sa vrátim k vám, hovorí Hos­podin zá­stupov.

Bible21

3 Pro­to řekni li­du: Tak praví Hos­po­din zástupů – Vrať­te se ke mně, praví Hos­po­din zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hos­po­din zástupů.