EvanjelickýTítovi3,12

Títovi 3:12

Keď pošlem k tebe Ar­tema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Ni­kopolisu; roz­hodol som sa totiž tam pre­zimovať.


Verš v kontexte

11 uvedomujúc si, že je to pre­vrátenec a hreší, sám sa za­tracujúc. 12 Keď pošlem k tebe Ar­tema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Ni­kopolisu; roz­hodol som sa totiž tam pre­zimovať. 13 Zéna, učiteľa zákona, a Apol­la vy­stroj starost­livo na ces­tu, aby im nič nechýbalo.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď pošlem k tebe Ar­temána alebo Tychika, usiluj sa p­rij­sť za mnou do Ni­kopola, lebo som usúdil, že tam pre­zimujem.

Evanjelický

12 Keď pošlem k tebe Ar­tema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Ni­kopolisu; roz­hodol som sa totiž tam pre­zimovať.

Ekumenický

12 Keď pošlem k tebe Ar­temasa alebo Tychika, poponáhľaj sa prísť ku mne do Ni­kopolisu, lebo som sa roz­hodol, že tam pre­zimujem.

Bible21

12 Až k to­bě pošlu Ar­te­ma nebo Tychika, udě­lej vše, abys ke mně přišel do Nikopo­le, ne­boť jsem se roz­ho­dl strávit tam zi­mu.