EvanjelickýTítovi1,8

Títovi 1:8

ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­ra, mier­ny, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý,


Verš v kontexte

7 Bis­kup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnev­livý, ani pijan, ani bit­kár, ani nečis­tého zis­ku žiados­tivý, 8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­ra, mier­ny, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý, 9 musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schop­ný aj na­pomínať podľa zdravého učenia a pod­vracať tých, ktorí od­porujú.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý

Evanjelický

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­ra, mier­ny, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý,

Ekumenický

8 musí byť po­hos­tin­ný, musí milovať dob­ro, musí byť uvážlivý, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý.

Bible21

8 ale po­hostinný, mi­lovník dob­ra, roz­vážný, sprave­dlivý, svatý a ukázněný.